ชมรมฯ นครสวรรค์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นพระราชกุศล

           เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารหลวงพ่อชินราช

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved