ชมรมฯ นครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดงานวันเด็ก เพื่อเด็กขาดโอกาสทางสังคม

             เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดงานวันเด็ก เพื่อเด็กขาดโอกาสทางสังคม มีเด็กและผู้ปกครอง ร่วมงาน จำนวน ๒๐๐ คน ณ วัดพรหมจริยาวาส อ.เมืองนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved