ชมรมฯ นครสวรรค์ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

            เมื่อวันนี้ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานดำเนินการกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มีพ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ. ๓๑ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อนำไปสานต่อให้ครบ ๙๙,๙๙๙ ดอก ณ สโมสรค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved