ชมรมฯ นครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

               เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประธานเครือข่าย ๑๕ อำเภอ ถึงแนวทางการปฏิบัติภารกิจ ปี ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved