ชมรมฯ นครสวรรค์  จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน อ.ลาดยาว

             เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์  จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมารชิกชมรมฯ อำเภอลาดยาว ณ อบต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ มีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ “การน้อมนำศาสตร์พระราชา กับการดำเนินชีวิตของประชาชน”

             มีพลตรี อนุสรณ์ ธูปทอง ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานชมรมฯ บรรยายพิเศษ เรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved