ชมรมฯ นครสวรรค์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ณ อ.หนองบัว

                เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ อบต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ มีพลตรี อนุสรณ์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ ๑๓ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายทหาร เป็นประธาน พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อประชาเป็นสุข มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved