ชมรมฯ นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน “พรหมคีรี พรหมโลก พรหมน้ำ พรหมแผ่นดิน”

               เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๐ คน เข้าศึกษาดูงาน “พรหมคีรี พรหมโลก พรหมน้ำ พรหมแผ่นดิน” สัมผัสวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำนานเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและตามรอยพระบาทที่ยาตราน้ำตกพรหมโลก” โดยไปสักการะพระเจ้าตากสิน วัดเขาขุนพนม เยี่ยมชมพระตำหนักเมืองนครฯ และศึกษาเรียนรู้ ดูงานศูนย์ OTOP พรหมคีรี “แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านสวนจันทร์ศรี” 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved