ชมรมฯ นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ

              เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ ณ หมู่บ้านรังสิยานคร ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ซึ่งผู้เข้าร่วมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน และตั้งใจปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จลุล่วง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved