ชมรมฯ นครศรีธรรมราช ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

           เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันนี้ทางชมรมฯ ได้รวมตัวจัดทำจำนวน ๒ จุด คือ ณ ศูนย์ประสานงานชมรมฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ที่ รพ.สต.ตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved