ชมรมฯ นครศรีธรรมราช ช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เชียรใหญ่

           เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช คลื่นทัพกลุ่มถุงธรรมะยังชีพ นำทีมช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยกลุ่มชมรมคนรักในหลวง อำเภอทุ่งใหญ่  ร่วมกับวัดควนอุโบสถ และวัดอื่นๆ ในอำเภอทุ่งใหญ่ ได้ออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบ อุทกภัย ในเขตพื้นที่บ้านในวัง ม.๘ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ กว่า ๓๐๐ ครัวเรือน

          ซึ่งยังมีปริมาณน้ำที่ท่วมสูง มีความลำบากต่อการใช้ชีวิต ต้องใช้เรือออกมารับของจุดนัดพบซึ่งค่อนข้างลำบากมาก ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved