ชมรมฯ นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเสวนา แนวทางการพัฒนาอาหารธรรมชาติอย่างยั่งยืน สู่ระบบ PGS

            เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย อ.นิโรจน์ ทิศทองแก้ว ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมเสวนา แนวทางการพัฒนาอาหารธรรมชาติอย่างยั่งยืน สู่ระบบ PGS ณ แหล่งเรียนรู้ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐ คน

             โดยมี อ.ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน และตัวแทนภาคีเครือข่าย ร่วมเสวนา ให้ความรู้ โดยเน้นเนื้อหา การปลูกพืช ผัก ทุกชนิด ปลอดสารพิษ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยที่ยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพต่อชุมชน และสังคม พร้อมทั้งได้ชมแปลง ผักปลอดสารพิษ ต้นแบบ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายคนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจ และ ทุกคนเกิดความตระหนัก ซึ่งเป็นการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved