ชมรมฯ นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการนำศาสตร์พระราชา คำสอนพ่อ

           เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ อาจารย์ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการนำศาสตร์พระราชา คำสอนพ่อ ในหลวงรัชการที่ ๙ เพื่อการพึ่งตนเองด้วยการลดรายจ่าย แบบ CR-MODEL แก่คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านนาตำเสา สพป.เขต ๒ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved