ชมรมฯ นครศรีธรรมราช จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อ.ช้างกลาง

            เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระครูสมุเรืองศักดิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เป็นผู้บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๖๙ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved