ชมรมฯ นครราชสีมา ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑

       เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยม ให้กำลังใจและประเมินผลงาน ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวง นางสมฤทัย กาบขุนทด ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ ที่อำเภอหนองบุญมาก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved