ชมรมฯ นครราชสีมา จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.โนนไทย

     เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอโนนไทย ครั้งที่ ๖/๖๑ ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย โดยมี นายธงชัย  โอฬารวัฒนชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธี

กิจกรรม

     - ฉายวีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

     - การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ 

     - การบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     - พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์

     - กล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ

     - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

       โดยมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved