ชมรมฯ นครราชสีมา จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยมี พ.อ.กานต์ ขวัญยืน ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร จากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) ขุนศึก ๖๒ “การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”

กิจกรรม

      - ฉายวีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

      - การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ 

      - การบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      - พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์

      - กล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ

      - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

       โดยมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved