ชมรมฯ ตาก ร่วมพิธีถวายผ้าไตร และบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

          เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก (อำเภอแม่ระมาด) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตร และบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบกำหนดสตมวาร ๑๐๐ วัน ณ วัดดอนแก้ว ตำบลแม่ระมาด จำนวน ๕๒ รูป โดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสมาชิกชมรมฯร่วมเป็นเจ้าภาพฯ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved