ชมรมฯ ตาก ร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่ บ้านผู้ยากไร้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

           เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๙ น. นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด/รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก (อำเภอแม่ระมาด), นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่ระมาด,นายยกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ร่วมกับหน่วยงาน และประชาชนชาวบ้านแม่จะเรา, สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่ บ้านผู้ยากไร้รายนายแสวง สุคำปัน บ้านเลขที่ ๒๖๓ หมู่ ๕ ตำบลแม่จะเรา ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากเป็นผู้สูงวัยขาดทายาทดูแล 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved