ชมรมฯ ตาก ร่วมทำแนวกั้นไฟควบคุมไฟป่า

            เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำสมาชิกชมรมฯ อ.บ้านตาก ร่วมทำแนวกั้นไฟควบคุมไฟป่า กว้าง ๖ เมตร ในพื้นที่ ม.๓,๔,๕ สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงได้ประมาณ ๖๐๐ กก.

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved