ชมรมฯ ตาก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

             เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำสมาชิกจิตอาสา และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๔ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาทำความสะอาด ศาลาทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากฯ ม.๑๐ ต.รวมไทยพัฒนา ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ร่วมกับสมาชิกจิตอาสาต่างๆ ประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีหัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved