ชมรมฯ ตาก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

              เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำสมาชิกชมรมฯ กลุ่มบ้านสะแกเครือ จำนวน ๒๕ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม สร้างฝายมีชีวิตกั้นลำคลองแม่ระกา ที่อยู่ในพื้นที่บ้านสะแกเครือ เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาอื่นๆ ในพื้นที่ อันจะมีผลให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved