ชมรมฯ ตาก ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

          เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอบ้านตาก ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก โดยมีพระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ เจ้าคณะ อ.บ้านตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคณะสงฆ์ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved