ชมรมฯ ตาก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

            เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำสมาชิกชมรมฯ กลุ่มบ้านคลองสัก ม.๑ ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านคลองสัก แนวกันไฟกว้าง ๓,๕ เมตร ระยะทาง ๖ กม. โดยไม่มีการเผาทำลายวัสดุธรรมชาติใดๆในพื้นที่ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๔๔ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved