ชมรมฯ ตาก จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

          เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. อาจารย์พินิจ อำพันธุ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อหารือถึงการจัดประชุมใหญ่ของชมรมฯ ณ ที่ทำการชมรมฯ  โดยเชิญรองประธานชมรมฯ อำเภอต่างๆ ในจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ที่จะมีขึ้นในเดือน มีนาคมและเมษายน โดยหลังการประชุมผู้ใหญ่ศิริพร พรหมศิวลักษณ์ ผู้นำแห่งยุคฯ อำเภอบ้านตาก ได้นำผักปลอดสารพิษซึ่งปลูกเองมาแจกจ่ายแบ่งปันให้กับคณะกรรมการทุกๆ ท่านด้วย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved