ชมรมฯ ตราด ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ

           เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นายวินัย  ขยันยิ่ง กรรมการนักวิชาการและคณะกรรมการชมรมฯ เยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ ที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม การปลูกทุเรียน โดยได้ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำในแปลงปลูกทุเรียน รวมทั้งการตรวจเปอร์เซ็นต์แป้ง เพื่อวัดความแก่-อ่อนในทุเรียน ก่อนที่จะทำการเก็บเกี่ยวทุเรียนออกขายสู่ตลาด ให้กับสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด จำนวน ๒๐ ราย ณ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved