ชมรมฯ ตราด ลงพื้นที่ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ

          เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นายวินัย  ขยันยิ่ง กรรมการนักวิชาการและคณะกรรมการชมรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐ ราย โดยให้คำแนะนำในการกำจัดศัตรูพืชในมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.๖ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved