ชมรมฯ ตราด ลงพื้นที่ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นายวินัย  ขยันยิ่ง กรรมการนักวิชาการและคณะกรรมการชมรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ จำนวน 10 ราย โดยให้คำแนะนำในการกำจัดศัตรูพืชในมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.6 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved