ชมรมฯ ตราด ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดการศัตรูพืชในไม้ผล

        เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวลำยอง  ครีบผา ตำแหน่ง กรรมการนักวิชาการและคณะกรรมการชมรมฯ  ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจัดการศัตรูพืชในไม้ผล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน  20 ราย  ณ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved