ชมรมฯ ตราด ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเลี้ยงชันโรงและการแยกขยายรังชันโรง

                เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นายวินัย  ขยันยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการนักวิชาการ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเลี้ยงชันโรงและการแยกขยายรังชันโรง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน 10 ราย ณ เกาะหมากรีสอร์ท ม.2 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved