ชมรมฯ ตราด ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกษตรกรตามหลักทฤษฎีใหม่ งาน “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

       เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ได้จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดตราด ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกษตรกรตามหลักทฤษฎีใหม่ งาน “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน มีสมาชิกเกษตรกร เข้าร่วมจำนวน 300 คน โดยมีนายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved