ชมรมฯ ตราด ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกษตรกรตามหลักทฤษฎีใหม่ งาน “๕ ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

       เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ได้จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดตราด ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกษตรกรตามหลักทฤษฎีใหม่ งาน “๕ ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน มีสมาชิกเกษตรกร เข้าร่วมจำนวน ๓๐๐ คน โดยมีนายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved