ชมรมฯ ตรัง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

            เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนาย ๒๕๖๑ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในวันพุธที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved