ชมรมฯ ตรัง จัดการประชมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ

               เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการประชมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ เพื่อประชุมวางแผนเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๙ คน ณ สำนักงานชมรมคนรักในหลวงตรัง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved