ชมรมฯ ชุมพร เข้าร่วมประชุม “ประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโครงการSTRONG “เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นาย ธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดชุมพร  คณะกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมประชุม “ประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโครงการSTRONG “ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการเข้ารว่ม120คน ณโรงแรม ชุมพรกาเด้น โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved