ชมรมฯ ชุมพร ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

 

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.61 เวลา 08.00 - 09.30 น. นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายบุญส่ง ตรีทศ รองประธานฝ่ายวิชาการ นายนิพนธ์ ยอดรัก ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองชุมพร นางกานดา บุญทรง  ผู้ช่วยปฏิคม  นางปราณี ชูเกตุ ผู้ช่วยปฏิคม และ ร.ท. สุวิทย์ ด้วงแดง ที่ปรึกษาชมรมฯ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved