ชมรมฯ ชุมพร ร่วมงาน รวมพลังบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์

       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำโดย นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการ ร่วมงานรวมพลังบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ "มหาดุริยางค์ไทย-โยธวาทิต โรงเรียนมัธยมศึกษาชุมพร" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

       เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษารู้จักและซาบซึ้งผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมนำแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ สู่ชนรุ่นหลังต่อไป โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

        มีกิจกรรมแปรอักษรเป็นรูปเรือหลวงจักรีนฤเบศร 911 ลอยลำบนสายน้ำ ข้างเรือหลวงเขียนตัวอักษร จ.ชุมพร เหนือเรือหลวง มีเลขเก้าไทยและนกนางแอ่นโบยบิน จำนวน 3 ตัว เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

       จากนั้นเป็นการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมีนักเรียนมัธยมในจังหวัดชุมพรกว่า 500 คน ร่วมกันบรรเลงจำนวน 9 เพลง ประกอบด้วย เพลงแสงเทียน เพลงแผ่นดินของเรา เพลงสายฝน เพลงชะตาชีวิต เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงลมหนาว เพลงยามเย็น เพลงอาทิตย์อับแสง เพลงใกล้รุ่ง และเพลงบารมีองค์ภูมิพล ซึ่งเป็นเพลงที่คนชุมพรแต่งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีการฉายวีดีทัศน์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดชุมพร


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved