ชมรมฯ ชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ยสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

              เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธรรมนูญ  เศวตเวช  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ชมรม สมาคม พลังมวลชน ประชาชนชาวจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม พื้นที่ ตามพระราชดำริแก้มลิงหนองใหญ่ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร มีนายณรงคฺ์  พลละเอียด  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved