ชมรมฯ ชุมพร นำสิ่งของไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดแหลมปอ อำเภอสวี

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำสิ่งของไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดแหลมปอ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved