ชมรมฯ ชุมพร จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ พบปะสมาชิก

             เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ พบปะสมาชิก พร้อมบรรยายเรื่องสถาบันฯ แจกพันธ์กล้าไม้ และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดท่าสุทธาราม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved