ชมรมฯ ชุมพร จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2561 เวลา 06.00 - 11.00 น. นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายพิทยา วงศ์สัมฤทธิ์ รองประธานชมรมฯ ฝ่ายกิจกรรม ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ นายนิพนธ์ ยอดรัก ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองชุมพร

 

ร่วมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จุดปล่อยขบวนนักปั่น ณ เทศบาลเมืองชุมพร

 

ก่อนปล่อยขบวน นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ต่อ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานพิธี ประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

 

จบเพลงประธานปล่อยขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ถึงจุดพักที่ 1 บ้านพักคนชราหยุดทำกิจกรรมกัน (เลี้ยงอาหารเช้าคนชรา) นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร และ นายพิทยา วงศ์สัมฤทธิ์ รองประธานชมรมฯ ฝ่ายกิจกรรม ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมมอบเงินให้บ้านพักคนชรา(ผู้แทนรับมอบ) เป็นเงิน 4,000 บาท ถึงจุดพักที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อทำความสะอาดบริเวณพื้นที่หน้าศาลาโอปานะยิโก ถึงเวลา 11.00 น.รับประทานอาหารร่วมกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 151 คน ผู้เข้าร่วมพัฒนา 52 คน รวม 203 คน จบกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ขอบคุณเทศบาลเมืองชุมพรให้การสนับสนุนรถขนขยะ

 

ขอขอบคุณ มทบ.44 สนับสนุนกำลังพล พลทหาร ขอขอบคุณบริษัทอิซูซุชุมพร สนับสนุนน้ำดื่ม ขอบคุณนักปั่นจักรยานทุกชมรมทุกคณะ ขอบคุณผู้ร่วมพัฒนาทุกคนใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved