ชมรมฯ ชุมพร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

              เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาภูมิทัศน์ โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ ตามพระราชดำริ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved