ชมรมฯ ชุมพร จัดการประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ

           เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ สำนักงานชมรมฯ บ้านเขาปุก ม.๘ ต.วังไผ่  อ.เมืองชุมพร มีคณะกรรมการและสมาขิกมาร่วมประชุม จำนวน ๔๕ คน


 

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved