ชมรมฯ ชุมพร จัดการประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ

            เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ศาลาประชาคม ม.๕ ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๙ คน มีนายสัมพันธ์ ศรีมณฑก ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฏร์ธานี และคณะกรรมการ เข้าร่วมด้วย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved