ชมรมฯ ชุมพร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.ประทิว

              เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนปะทิว วิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีนายธนนท์ พรรพีพาส นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved