ชมรมฯ ชัยภูมิ รับมอบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ตั้งโรงทาน

         เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางจารวี  สิบพันทา เลขานุการชมรมฯ ได้รับเชิญจากทางจังหวัดชัยภูมิไปรับมอบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ตั้งโรงทาน เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายณงค์  วุ่นซิ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved