ชมรมฯ ชัยภูมิ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.คอนสวรรค์

      เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ รวม ๑๑ ท่าน จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกใหม่ ประเภทประชาชนทั่วไป (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดทักษิณบ้านโสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายธีรยุทธ  หิรัญวงศ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก) เป็นประธานในพิธี และมีนายเสน่ห์  ประสานศักดิ์ (กำนันตำบลบ้านโสก), นายกิจมงคล  หิรัญโรจน์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒) , นายสมนึก  หาชัยภูมิ (ประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพชีวิตตำบลบ้านโสก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved