ชมรมฯ ชัยนาท เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

              เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved