ชมรมฯ ชัยนาท เป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท เป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved