ชมรมฯ ชัยนาท ร่วมทำบุญถวายพระกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

             เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท ร่วมทำบุญถวายพระกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ศูนย์เรียนรู้ตาลโตนด อ.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved