ชมรมฯ ชัยนาท รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียง

             เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายสนั่น สุพรรณกูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ต.ชัยนาท จ.ชัยนาท 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved