ชมรมฯ ชัยนาท จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

                เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ มูลนิธิบูรณชนบท (ป๋วย) เพื่อทบทวนกิจกรรมของชมรมฯ และเตรียมทำกิจกรรมในเดือนต่อไป มอบเสื้อ เยี่ยมสมาชิก ฯลฯ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved