ชมรมฯ ชลบุรี ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน โดยเยี่ยมชมจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และอยุธยา 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved